Narrative Economics - How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events

Narrative Economics(flaptekst) Kunnen we het ons in een wereld waarin trollenfabrieken buitenlandse verkiezingen proberen te beïnvloeden, veroorloven de kracht van virale verhalen om economieën te beïnvloeden, te negeren?

In dit baanbrekende boek, Nobelprijs-winnende econoom en New York Times bestseller auteur Robert Shiller biedt een nieuwe manier om na te denken over de economie en economische verandering.

Met behulp van een rijke reeks van historische voorbeelden en gegevens, Shiller betoogt dat onderzoek van populaire verhalen die individueel en collectief economische gedrag beïnvloeden - wat hij noemt "narratieve economie" - ons enorm kan helpen om financiële crises, recessies, depressies, en andere grote economische gebeurtenissen te voorspellen, ons daarop voor te bereiden en de schade ervan te beperken.

Lees meer...

Jazyky světa: Historie a současnost

Talen van de wereld(Tekst voor diavoorstellingen) "De zekerste manier om de nationale mentaliteit te penetreren en hoe de cultuur van een andere natie zo nauwkeurig mogelijk te begrijpen, is om vertrouwd te raken met zijn taal," zegt de inleiding van deze publicatie, die een overzicht geeft van de voorheen bekende talen van de wereld. Nu heb je de mogelijkheid om dit boek te ontmoeten in een nieuwe, aangevuld en gewijzigde editie en in het Tsjechisch.

Auteur PhDr. Jozef Genzor is een belangrijke taalkundige, Koreaans en Filipinist, vertaler engels en Koreaans. Hij is co-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en auteur van vele wetenschappelijke en populaire educatieve artikelen en recensies. Hij houdt zich voornamelijk bezig met taalkundige interferentie en typologie van Tagal, sociolinguïstiek en onderzoek naar de positie van het Koreaans in de familie van talen van de wereld.

Het boek biedt een overzicht van bijna 2.000 talen op verschillende continenten. Het is niet mogelijk om het exacte aantal van alle talen in de wereld te bepalen om een eenvoudige reden - het is niet altijd mogelijk om te onderscheiden wat een taal is en wat een dialect is. Talen verschillen zelfs kwantitatief van elkaar. Sommigen spreken slechts een paar individuen, anderen zijn communicatiemiddelen van enkele honderdduizenden of miljoenen gemeenschappen. Talen hebben ook een ongelijke en niet altijd voldoende mate van taalkundige verwerking. Tijd speelt een vergelijkbare rol als ruimte.

Lees meer...

Bouw mee aan de meertalige Taalboekenplank van The Language Sector

BoekenplankAls succesvol taalprofessional moet u misschien wel gespecialiseerd zijn, tegelijkertijd mag u de verschillende facetten van de taalsector niet uit het oog verliezen. Uw klanten, maar ook familie, vrienden en kennissen verwachten dat u een brede taalkundige bagage hebt. Ze stellen u allerlei vragen over taal of rekenen erop dat u een goed boek over taal kunt aanraden.

Maar hoe behoudt u die brede kijk op uw vak? The Language Sector heeft het antwoord voor u: De Taalboekenplank.


Wat is De Taalboekenplank?

Een meertalige boekenplank (offline hier bij ons en online op The Language Sector website) met zo veel mogelijk boeken over taal, wetenschappelijk onderbouwd maar populariserend geschreven voor een breed publiek. De Taalboekenplank is te vinden achter het menu-item Boeken.

Lees meer...

15 eeuwen Nederlandse taal

15 eeuwen Nederlandse taal(Flaptekst) Hoe ontstond het Nederlands uit het Indo-Europees? Hoe belangrijk was het contact met sprekers van andere talen, dialecten of groepstalen? Waarom leren we op school dat hij vindt met dt moet, maar ik vind met een d?

15 eeuwen Nederlandse taal beschrijft de evolutie van de Nederlandse taal. Ieder hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de taalcontacten in een bepaalde periode en de belangrijkste maatschappelijke veranderingen in die tijd.

Daarna lezen we hoe klanken, vormen, woordvormingen en zinsbouw hierdoor zijn beïnvloed.

Eén ding is duidelijk: het Nederlands heeft altijd opengestaan voor invloeden van buiten; migratie en taalcontact zijn drijvende factoren voor taalverandering.

Lees meer...

Word by Word: The Secret Life of Dictionaries

Word op Word(Flaptekst) "We zien het Engels als een fort dat verdedigd moet worden, maar een betere analogie is om het Engels als een kind te zien. We houden ervan en koesteren het tot zijn, en zodra het grove motoriek krijgt, begint het precies te gaan waar we niet willen dat het gaat: het gaat recht op de verdomde stopcontacten af."

Met humor en oneerbiedigheid, lexicograaf Kory Stamper doet een boekje open over de obsessieve wereld van woordenboek schrijven, van de pijnlijke beslissingen over wat te definiëren en hoe tot de ingewikkelde vragen over steeds veranderende woordgebruik.

Gevuld met leuke feiten -bijvoorbeeld, het eerste gedocumenteerde gebruik van "OMG" was in een brief aan Winston Churchill- en Stamper's eigen verhalen uit de taalkundige frontlinies (zoals hoe ze Amerika's belangrijkste apologeet werd, ondanks haar afkeer van het woord). Word by Word is een eindeloos vermakelijke blik op de prachtige complexiteit en excentriciteit van de Engelse taal.

Lees meer...

Babel: De twintig reuzentalen van de wereld

Babel (Flaptekst) Babel gaat over de twintig machtigste talen van onze tijd. De halve mensheid beschouwt een van de twintig als z’n moedertaal. Meer dan driekwart van de wereldbevolking kan minstens een van de twintig spreken.

Babel verkent ze allemaal, van Duits tot Japans, van Spaans tot Swahili en van Arabisch tot Javaans.

Per taal onderzoekt Babel één saillant thema, speels en grondig.

Wat betekent het dat het Russisch ‘verwant is’ aan het Nederlands? Hoe werken de niet-alfabetische schrifttypes van China en India? Als België al zo geworsteld heeft met zijn taalkwestie, hoe kunnen landen met veel meer talen dan ooit de vrede bewaren?

Lees meer...

Surfaces and essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking

Oppervlakken en essences(Flaptekst) Analogie is de kern van alle denken. Dit is het eenvoudige maar onorthodoxe uitgangspunt dat Pulitzerprijswinnaar en auteur Douglas Hofstadter en de Franse psycholoog Emmanuel Sander verdedigen in hun nieuwe werk.

Hofstadter probeert al meer dan dertig jaar de mysteries van het menselijk denken te ontraadselen. Nu heeft hij samengewerkt met Sander om een nieuw perspectief op cognitie naar voor te brengen, nog steeds met zijn kenmerkende humor en speciaal talent om complexe ideeën tot leven brengen.

We worden voortdurend geconfronteerd met een wervelende en vermengende veelheid van slecht gedefinieerde situaties. Het is de taak van ons brein om deze onvoorspelbare, zwermende chaos van stimuli te begrijpen. Hoe doet het brein dat?

Lees meer...

How Languages Changed My Life

Hoe talen mijn leven veranderden(Flaptekst) How Languages Changed My Life is een verzameling verhalen die onderzoekt wat het belang is van talen bij het vormgeven van het leven van individuen en gemeenschappen over de hele wereld. Het brengt schrijvers en muzikanten, politici en activisten, leraren, studenten, wetenschappers, komieken en sporters samen wier ervaringen zowel uniek als karakteriserend zijn.

De personages in ik-vorm zorgen ervoor dat de teskst conversationeel, intiem en verheffend is, maar ook vaak erg grappig en ontroerend.

Dit boek is voor iedereen die houdt van levensechte verhalen, geïnteresseerd is in talen, cultuur en avontuur en gelooft in wereldburgerschap.

Lees meer...

The Unfolding of Language: The Evolution of Mankind's Greatest Invention

Het ontvouwen van taal(Flaptekst) 'Taal is de beste uitvinding van de mensheid, hoewel het natuurlijk nooit is uitgevonden.'

Zo begint Guy Deutscher's boeiende onderzoek naar de evolutie van de taal. Niemand gelooft dat de Romeinse Senaat ooit heeft samengezeten om het complexe systeem van de Latijnse grammatica te ontwikkelen. Zo ook gelooft nog bijna niemand het letterlijke verhaal van de Toren van Babel.

Maar hoe zijn er dan zoveel talen ontstaan, en zo verschillend van structuur? Als we ooit zijn begonnen met rudimentaire uitdrukkingen zoals 'mens gooi speer', hoe is dat dan geresulteerd in verfijnde grammatica's, enorme hoeveelheden woordenschat en een spectrum aan complexe nuances?

Lees meer...

Mit einfacher Sprache Wissenschaft kommunizieren

Mit einfacher Sprache Wissenschaft kommunizieren(Flaptekst) Schrijven voor de niet-gespecialiseerde, hoogopgeleide lezer. Waar moet een auteur op letten? Wat gebeurt er als iemand een tekst begrijpt, hoe kan hij of zij daarbij worden ondersteund? Wat betekent eenvoudige taal op vlak van wetenschap en techniek?

Als je een idee hebt van wie je lezer is, kan je er ook voor schrijven. Met eenvoudige taal, correct en stilistisch hoogwaardig Duits ondersteunt de schrijver de processen in de hersenen van de lezer.

Deze 'essential' beschouwt het werkgeheugen en zijn verbinding met het langetermijngeheugen als cruciaal voor het begrip. Zijn taken kunnen de auteurs ondersteunen en zo het lezen voor de lezers vergemakkelijken.

Lees meer...

Sprachen ohne Worte: Kommunikation auf anderen Wegen

Sprache ohne Worte(Flaptekst) Hoe kan je onder water met elkaar praten? En hoe wordt een balletstuk opgeschreven?

Deze vragen worden beantwoord in het eerste boek, dat een overzicht geeft van verschillende notatiesystemen. Communicatiesystemen die functioneren zonder woorden, worden weergegeven door middel van schrift, beeld en design. Verrassende onderwerpen, voorgesteld in een mix van informatie en entertainment.

Lees meer...

Plus d'une langue

Meer dan één taal(Flaptekst) Iedereen wordt geboren in de taal of talen die om hem heen worden gesproken. Maar wat is een moedertaal? En wat gebeurt er als we een andere taal leren?

Als elke taal een wereld schetst, wat gebeurt er als we meer dan één taal spreken? Al lerend en vertalend wisselen tussen verschillende talen is een spannende en andere manier van betekenis overbrengen.

Al deze manieren worden verrijkt wanneer ze met elkaar in contact komen: we begrijpen beter wat we proberen te zeggen als we weten dat het in een andere taal anders wordt uitgedrukt. Misschien zelfs met woorden die niet dezelfde betekenis dragen.

Lees meer...

Un bonbon sur la langue: On n'a jamais fini de découvrir le français!

Een snoepje op de tong(Flaptekst) Waarom nemen de Bourbons een "s" als de Macron er geen recht op heeft? Waarom is de naam Charles de Gaulle een aptoniem?

Vrienden van woorden, zoals je weet is Frans een gecompliceerde taal, maar het is ook lekker, pittig, kleurrijk, zoet ... zoals een snoepje! Alle eigenaardigheden, ingewikkelde regels en eindeloze uitzonderingen zijn allemaal traktaties.

In de loop van dit boek vertel ik je over deze fouten die het woordenboek zijn binnengeslopen en zal ik de sluier oplichten over overeenkomsten die veel verschillen veroorzaken. Je leert ook de puzzel der voorzetsels oplossen en het geheim van woordspelingen ontdekken.

Trakteer uzelf, de snoepdoos is geopend!

Lees meer...

Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid

Hoeveel talen spreek jij(Flaptekst) In Hoeveel talen spreek jij? nemen kinderen van basisschool de Regenboog de lezer mee naar de magische wereld van meertaligheid. Een wereld waarin kinderen met mama een andere taal spreken dan met de juf. Een wereld vol woorden met exotische klanken die toch alledaagse betekenissen hebben. Een wereld vol kleur dankzij de verschillende brillen waardoor meertalige kinderen naar de wereld kijken.

Steeds meer kinderen leven in deze magische wereld en groeien dus meertalig op. Dat is leuk en handig! Maar er zijn ook veel vragen.

Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? Iedereen heeft taalrelaties; hoe werkt zo’n taalrelatie precies? Wat is je moedertaal en waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken?

Lees meer...

Meertaligheid als opdracht: Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 4

Meertaligheid als opdracht(Flaptekst) De taalbarometer, gerealiseerd in opdracht en met de steun van de Vlaamse Overheid en BRIO, is al aan zijn vierde uitgave toe. In 1997 legde Prof. Dr. Witte de basis voor dit onderzoek. Met de derde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm met eigen instellingen, een parlement en regering, en werden gemeenschappen en gewesten verder uitgetekend.

Toch was het duidelijk dat de Brusselse bevolking niet louter uit beide traditionele taalgroepen bestond, maar onder invloed van internationale migratie een multiculturele en meertalige stad was geworden. Het taalbarometeronderzoek wil een overzicht bieden van het taalgebruik en de taalverschuivingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van het Brusselse model met deze taaldiversiteit wordt omgegaan.

Deze vierde afname bevestigt de complexiteit van het Brusselse taalbeeld dat niet in eenvoudige lineaire evoluties te vatten is. Wat wel duidelijk is, is dat taalkennis een essentieel element is in het omgaan met taaldiversiteit.

Lees meer...

Taal voor de leuk

Taal voor de leuk(Flaptekst) Paulien Cornelisse is een groot liefhebber van de Nederlandse taal. "Je ergeren? Dat doe je maar in je vrije tijd,' zegt Paulien, om vervolgens als een detective op zoek te gaan naar taalvernieuwingen, miscommunicaties en bizarre gesprekswendingen.

In Taal voor de leuk, haar derde taalboek, deelt ze haar nieuwste fascinaties. 

Waarom zegt de conducteur in de trein "UhLelystad' in plaats van gewoon "Lelystad'? Kun je beter "ARG' whatsappen of "ARGH'? Wat zijn dwangclichés? Auto-irritaties? En wat is woordaanelkaarplakkisme? 

Scherp, onderzoekend en met een vrolijk relativeringsvermogen neemt Paulien de taal onder de loep.

Lees meer...

The Joy of Syntax: A Simple Guide to All the Grammar You Know You Should Know

De vreugde van syntaxis(Flaptekst) Als het gaat om grammatica, lijkt het alsof iedereen, zelfs die-hard taalnerds, het gevoel heeft dat ze "iets gemist hebben" op school.

The Joy of Syntax gaat verder waar de zesde klas is gestopt. June Casagrande levert een nieuwe, frisse basis van de Engelse syntaxis op een manier waarop zelfs dit ontoegankelijke thema een pretje wordt.

Met eenvoudige, bondige informatie over alles, van basisdelen van spraak- en zinsstructuur tot de valkuilen van taalgebruik en grammatica, biedt deze gids alles wat je nodig hebt om grammatica vol vertrouwen te benaderen.

 

Lees meer...

El cerebro bilingüe: La neurosciencia del lenguaje

Het tweetalige brein(Flaptekst) Een fascinerende kijk op tweetaligheid in het menselijk brein en hoe het taal verwerft en verwerkt.

We zijn allemaal geïnteresseerd in taal en hebben ons ooit wel eens afgevraagd hoe het menselijk brein het verwerft en verwerkt. Maar hoe bestaan twee talen naast elkaar in hetzelfde brein en welke implicaties heeft dat dan?

Om het functioneren van taal te begrijpen, is tweetaligheid essentieel. Hoe onderscheiden baby's die aan twee talen worden blootgesteld de twee talen? Leren tweetalige en eentalige baby's op verschillende manieren? Hoe verslechteren de twee talen na hersenschade?

In dit fascinerende boek wil Albert Costa licht werpen op deze en vele andere kwesties en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid van de lezer naar een van de meest fascinerende aspecten van cognitieve wetenschap aanmoedigen: taal.

 

Lees meer...

Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit(Flaptekst) Iedereen is meertalig. Wij allemaal pendelen dagelijks tussen verschillende talen: dialect, schrijftaal, vreemde taal. Meertaligheid is dan ook een veelbesproken onderwerp in het onderwijs, de cultuur, de media, de economie, maar ook in de opvoeding van kinderen.

Brigitta Busch stelt actuele benaderingen, ontwikkelingen en tendensen van het meertaligheidsonderzoek vanuit het sociolinguïstische standpunt voor. Ze werkt de sociale en discursieve constructie van taalkundige categorieën uit en ze brengt taalkundige praktijken in verschillende sociale contexten onder ogen.

Wie onderzoeken wil hoe we talen leren, talen beleven en talen gebruiken, vindt in dit boekdeel beproefde instrumenten voor eigen gebruik (taalportretten, taallandschappen, enz.) terug.

Lees meer...

L'enfant bilingue: De la petite enfance à l'école

Het tweetalige kind(Flaptekst) Wat als vroege tweetaligheid, dat wil zeggen het verwerven van twee talen, een belangrijke troef was voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden?

De ambitie van dit boek, dat gebaseerd is op een toenemend aantal studies dat over de hele wereld is uitgevoerd, is om de voordelen van tweetaligheid te ontdekken en de rijkdom van een dubbele cultuur bij de jongsten waarde toe te kennen.

Franse scholen aarzelen helaas nog steeds over het belang van tweetaligheid en het gelijktijdig leren van verschillende moderne talen bij zeer jonge kinderen. Hoe kunnen we deze mentaliteit veranderen?

Lees meer...

Het meertalige kind: Een eerste kennismaking

Het meertalige kind(Flaptekst) In tegenstelling tot wat we soms denken is meertaligheid een wijd­­verbreid verschijnsel. In de meeste landen spreken de mensen meerdere talen, maar ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor.

Niet altijd wordt een meertalig kind echter goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is.

Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? Hoe moet je als leerkracht op school het gedrag van een meertalig kind beoordelen? Het zijn lastige vragen waarop in dit boek op toegankelijke en enthousiasmerende wijze antwoord gegeven wordt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens