Soep met lettertjes

Soep met lettertjesDeze week (van 7 tot 14 september) is het wereldwijd de week van de geletterdheid. Volgens de UNESCO zijn bijna 800 miljoen volwassenen onvoldoende geletterd om normaal te kunnen functioneren in deze moderne wereld. De Centra voor Basiseducatie (CBE), die het verhogen van de geletterdheid van de Vlaamse bevolking tot kerntaak hebben, deelden vrijdag bij de start op verschillende plaatsen gratis soep met lettertjes uit. Op andere plaatsen werden er letterkoekjes uitgedeeld. Een op de zeven Vlamingen is laaggeletterd.

Een op de zeven volwassen Vlamingen is laaggeletterd. Dat aantal is al vijftien jaar onveranderd. Dat komt omdat de geletterdheid van de Vlaming al vijftien jaar niet meer is gemeten.
Die 'een op de zeven' is afgeleid uit een IALS-onderzoek (International Adult Literacy Survey) uit 1997, waarin 2261 Vlamingen waren geïncludeerd. Waar staan we vandaag? Een op de acht? Een op de negen? Of een op de zes? We weten het niet. En we weten ook niet of dankzij het Vlaamse geletterdheidsbeleid van de voorbije jaren meetbare vooruitgang is geboekt, want er wordt niet gemeten. Waar staan we dan eigenlijk?

Lees meer...

Aanvullende gegevens