Geletterdheid in de EU, de Elinet netwerk en het geval van Spanje

ElinetIn Europa is een op de vijf jongeren en bijna 55 miljoen hebben een lage niveaus van geletterdheid, die een situatie van armoede en uitsluiting voor deze mensen creëert.

In 2014 het Elinet project, gefinancierd door de Europese Commissie werd gelanceerd. Dit project werd opgericht als een netwerk van onderzoek en permanente monitoring van geletterdheid in Europa en haar lidstaten. De belangrijkste doelstelling is om het fundamentele recht om te lezen en schrijven te garanderen voor alle burgers van de Europese Unie.

Het project Elinet (European Policy Network Literacy) heeft de problemen en het beleid met betrekking geletterdheid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau geanalyseerd, heeft bewustmakingscampagnes gemaakt en heeft initiatieven ter bevordering en verbetering leesvaardigheid genomen Europese burgers.

Lees meer...


Powered by CrossLang

Auteur: Sofía Monzón Rodríguez

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Geen posteditering

Brontaal: español (es)


Aanvullende gegevens

Cron Job Starts