Laaggeletterdheid in Duitsland: nieuwe studie toont vooruitgang.

Leven met laaggeletterdheidEen studie van de Universiteit van Hamburg, "LEO: Leben mit geringer Literalität" (LEO: leven met laaggeletterdheid) meet de lees- en schrijfkompetenties bij volwassenen (18-64 jaar) in Duitsland, en legt de ernst van het fenomeen laaggeletterdheid nogmaals bloot.

De studie biedt de taalsector een hoop interessante cijfers en inzichten, daarom praten we er kort over in dit artikel.

 

 

In de studie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van laaggeletterdheid: het laagste niveau is het letterniveau, zeer zeldzaam in Duitsland, betekent dat men slechts enkele letters kan lezen; het tweede niveau is het woordniveau, waarbij de lezer weliswaar de woorden maar niet een hele zin begrijp. En het derde niveau van laaggeletterdheid is op zinsniveau, waarbij men een zin kan lezen of schrijven maar geen samenhangende tekst.

Volgens de LEO-studie is 12,1% van de volwassen bevolking in Duitsland laaggeletterd, maar dit is nog steeds een verbetering ten opzichte van dezelfde studie die werd gepresenteerd in 2010, toen het cijfer 14% was. Er zijn momenteel 6,2 miljoen volwassenen met een laag niveau van geletterdheid in het land, tegenover 7,5 miljoen in 2010. Voor het Duitse onderwijs is het ongetwijfeld een klein succes: vandaag de dag zijn er 1,3 miljoen minder mensen met een laag geletterdheidsniveau dan in 2010.

Dieper ingaand op deze studie van de Universiteit Hamburg, zien we nog andere interessante gegevens: mannen hebben zwakkere lees- en schrijfcompetenties dan vrouwen; het grootste deel van de mensen met een laag geletterdheidsniveau is ouder dan 45 jaar; meer dan de helft van de laaggeletterden is in het Duits opgegroeid (52%), de rest heeft een andere thuistaal dan Duits. Van die laatsten geeft 78% aan goede schrijf- en leescompetenties te hebben in de thuistaal.  

Sociale uitsluiting, bijvoorbeeld als het gaat om politiek, verkiezingen en informatie, is vaak gekoppeld aan het lage niveau van geletterdheid. De studie presenteert een aantal zeer interessante gegevens over dit onderwerp: slechts 23,6% van de laaggeletterden leest elke dag een krant (vergeleken met 41,9% van de totale bevolking van Duitsland) en ook slechts 34,6% van de volwassenen met een laag geletterdheidsnvieau spreekt in familieverband één of meerdere keren per week over politiek. In het bijzonder over verkiezingen vond de studie een alarmerend feit: volwassenen met slechte lees-en schrijfcompetenties maken minder frequent gebruik van hun stemrecht, slechts 62,2% stemt regelmatig, tegenover 87,3% van de Duitse bevolking. Het gaat niet alleen om het vormen van een eigen mening over de verschillende politieke vertegenwoordigers, maar ook om het correct lezen en invullen van het stembiljet.

Een ander aspect dat in de LEO-studie aan bod komt is dat van de gezondheid: zo is voor mensen met een laag niveau van geletterdheid het ontcijferen van een bijsluiter een hele uitdaging, zij hebben daarvoor in de regel de hulp van een arts of apotheker voor nodig.

Geletterdheid vergroot ongetwijfeld het zelfvertrouwen en verbetert de levenskwaliteit. De samenleving moet beseffen dat het een groot probleem is voor het land wanneer mensen niet voldoende geletterd zijn. In Duitsland is laaggeletterdheid een persoonlijk drama voor 6,2 miljoen volwassenen, en daarnaast is het ook een sociaal probleem en een gezondheidsprobleem. Het is een probleem dat op institutioneel niveau moet worden aangepakt. Natuurlijk is het essentieel om het fenomeen laaggeletterdheid een stem te geven en daarover te publiceren zodat de bewustwording bij de politieke klasse vergroot, maar dat is niet genoeg: als er onvoldoende middelen voor vrijgemaakt worden, zal het probleem van de lage geletterdheid onvermijdelijk verergeren.

 

Ontdek alle bevindingen uit de studie "LEO: living with low literacy" (pdf in het Engels) en "Leo: Leben mit geringer Literalität" (pdf in het Duits).

 


Powered by CrossLang

Auteur: Margherita Pancaldi

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Lightning Quick Post-Editor 8

Brontaal: italiano (it)


Aanvullende gegevens