De maatschappelijke kost van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een sociaal probleem. Iedereen akkoord. Maar het is ook een economisch probleem. Twee Nederlandse bedrijfseconomen hebben nu berekend wat dat economisch probleem kost. In harde euro's dus.

Lees meer...

Aanvullende gegevens