Koppelen van genetische en taalkundige diversiteit (workshop)

Koppelen van genetische en taalkundige diversiteit"Aspecten van taal bekend te variëren Kruis-taalkundig, zoals morphosyntax of fonologie, mogelijk een antwoord op het milieu in welke menselijke groepen wonen, eventueel gemedieerd door een soort van genetische veranderingen."

"De sequentiebepaling van genomen uit de huidige menselijke groepen op grote schaal (bijvoorbeeld de 1000-genoom Project) suggereert dat de genetische basis van taal (dat wil zeggen de verzameling van genen die regelen van de aspecten van de ontwikkeling van de hersenen, bedrading en belangrijke functie voor taalverwerving en verwerking en de organen die nodig zijn voor de productie en de perceptie) mogelijk niet uniform over de soorten en dat varianten van veel van deze genen kunnen beïnvloeden van talenkennis en door de bevolking neurotypical gebruiken."

"Dit is in overeenstemming met recente onderzoek suggereren dat cognitieve verschillen tussen menselijke populaties niet alleen te wijten aan de culturele en sociologische krachten, maar ook genetische veranderingen in reactie op verschillende omgevingen en ecologische niches."

"Over het algemeen dit opent de mogelijkheid dat aspecten van taal bekend te variëren Kruis-taalkundig, zoals morphosyntax of fonologie, mogelijk een antwoord op het milieu waarin menselijke groepen eventueel gemedieerde door een soort van genetische veranderingen leven."

Lees meer...

Naar Taalbewust Burgerschap (Amsterdam, 4-7 juli 2018)

Naar Taalbewust burgerschapHoewel we elke dag door taal zijn omringd, gaan veel mensen door het leven zonder zich bewust te zijn van haar essentiële rol.

Zou de wereld een verschillende plaats zijn als iedereen door het leven zou gaan als een taalbewuste burger? Taalbewuste burgers zijn mensen die de effecten die taal heeft op zichzelf en op anderen kunnen waarnemen en die in staat zijn kritisch met taal om te gaan in de huidige maatschappij: op het werk, thuis, op school, binnen hun gemeenschappen, enz.

Maar wat is het precies dat taalbewuste burgers moeten weten? Hoe maken we hen bewust? En met welk gevolg?

Taalbewust burgerschap is het thema van de komende conferentie van de Association for Language Awareness, van 4 tot 7 juli 2018 in Amsterdam.

Lees meer...

Teken talen van de wereld (handboek)

Teken talen van de wereld"Teken talen van de wereld" informatie over sommige 38 gebarentalen, met inbegrip van basisfeiten over elk van de talen, de structurele aspecten, de geschiedenis en de cultuur van de dove Gemeenschappen en geschiedenis van het onderzoek. Dit vergelijkende handboek is voor een minder gespecialiseerde publiek toegankelijk.

Lees meer...

Jaarlijkse conferentie van de taalkundige Society van België (8 juni 2015)

Jaarlijkse conferentie van de taalkundige Society Belgium (9 juni 2015)'Na enkele tientallen jaren in het wetenschappelijke vagevuur, taal evolutie heeft geregenereerde zijn plaats als een van de belangrijkste takken in de taalkunde, en het wordt steeds meer erkend als één van de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal voor begrip

menselijke cognitie. De jaarlijkse conferentie van de taalkundige Society Belgium (BKL-CBL), georganiseerd in samenwerking met de evolutionaire taalwetenschap Association, wil plaatsvinden op 8 juni 2015 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De abstracte indiening deadline is 29 mei 2015.

Lees meer...

Massieve belangstelling voor online cursus taalwetenschap

MOOC inleiding taalwetenschapEr hebben zich naar verluidt al 30.000 mensen aangemeld voor de online cursus "Miracles of Human Language: an Introduction to Linguistics", een inleiding in de taalwetenschap door prof. dr. Marc van Oostendorp (Universiteit Leiden). De cursus is een MOOC. Een wat?

Lees meer...

Taal Aan Z.: studiedag voor taalkrachtiger onderwijs

Taal Aan Z.Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven organiseert op vrijdag 29 mei 2015 Taal Aan Z., een studiedag met aanzetten tot krachtiger taalonderwijs en taalkrachtiger onderwijs.

Lees meer...

Analogie. De kern van ons denken (boekrecensie)

Analogie, de kern van ons denken (boekrecensie)Analogie. Zo heet het nieuwe boek van Douglas Hofstadter, die u ongetwijfeld kent van Gödel, Escher, Bach (1979). 'Analogie' schreef hij samen met de Franse psycholoog Emmanuel Sander. Of beter, ze schreven elk hun eigen versie van het boek: Hofstadter in het Engels en Sander in het Frans. Nu is er ook een Nederlandse versie, van de hand van vertaler Jan Pieter van der Sterre.

Luk Vanrespaille las de Nederlandse versie: 800 bladzijden over de analogie, volgens de auteurs de brandstof én de motor van ons denken. Het voedsel en het vuur van ons denken. De grondslag. De kern van ons denken dus.

 Luk Vanrespaille: 'Ik zou dit wetenschapspopulariserend meesterwerk over onze denkmechanismen en hoe taal die faciliteert verplichte lectuur durven noemen.'

Een uitgebreide recensie én een parafrase per hoofdstuk.

 

Lees meer...

Vlaamse taalprofessional: Nederlands mag gerust Vlaamser

Nederlands mag gerust wat Vlaamser klinkenHet Nederlands mag gerust wat Vlaamser klinken. Dat zeggen ruim 3000 Vlaamse taalprofessionals die deelnamen aan een onderzoekstest van De Standaard, Radio 1, de Taalunie en de KU Leuven. Vanaf vandaag kan de modale taalgebruiker dezelfde test doen.

Lees meer...

Taalvaardig aan de slag in het hoger onderwijs (6/11 Brussel)

Taalvaardig aan de slag in het hoger onderwijs'Taalvaardig aan de slag in het hoger onderwijs' is geen workshop voor studenten, maar voor (vak)docenten in het secundair onderwijs en iedereen die wil weten hoe je studenten voldoende taalvaardig aan de start van het hoger onderwijs brengt. In dat hoger onderwijs is een goede (academische) taalvaardigheid immers een voorwaarde voor studiesucces.

De workshop 'Taalvaardig aan de slag in het hoger onderwijs' heeft plaats op donderdag 6 november in Brussel. An De Moor is de docente.

Lees meer...

Alles over noord-zuidverschillen in het Nederlands (29/11, Gent)

GentVertaalt organiseert op zaterdag 29 november 2014 een conferentie over noord-zuidverschillen in he NederlandsGentVertaalt, het vanuit Gent opererende informele netwerk van vertaalprofessionals, organiseert op zaterdag 29 november 2014 een heuse taalconferentie over noord-zuidverschillen in het Nederlands. Hoe ga je als Belgische vertaalprofessional in de dagelijkse praktijk om met ... euhm ... de toestand van het Nederlands - je belangrijkste werkinstrument?

Lees meer...

51 interviews over taal, taalkunde en het brein

Het vemogen te verlangenBij de Nederlandse uitgeverij Fosfor (Amsterdam) is het e-boek 'Het vermogen te verlangen (9 letters)' van de hand van Liesbeth Koenen verschenen.

Het boek bevat 51 interviews over taal en het menselijk brein, die Liesbeth Koenen de voorbije drie decennia bij toonaangevende taalspecialisten heeft afgenomen. Alle interviews samen geven een breed en rijk beeld van wat we weten over taal.

Lees meer...

UGent start lezingencyclus over taal en maatschappij

UGent start lezingenreeks over taal en maatschappijOp donderdag 25 september 2014 houdt taalonderzoeker Steven Delarue in Gent een lezing over tussentaal in het Vlaamse onderwijs - doodnormaal of problematisch? Op donderdag 6 november houdt zijn collega Mieke Vandenbroucke een lezing over grootstedelijke meertaligheid in het straatbeeld van Brussel en Amsterdam.

Hun lezingen maken deel uit van een cyclus van twaalf lezingen rond de thema's taal en migratie, taal en onderwijs, taal en media, en taal en multimodaliteit. Dat zijn thema's uit de taalkunde die volgens de organisatoren van de cyclus 'een grote actuele maatschappelijke relevantie' hebben. De onderzoekers die de lezingen verzorgen, zijn lid van de Gentse onderzoeksgroep Language in Society and Multilingualism (Lang+).

Lees meer...

Doe de test: hoe Vlaams is uw Standaardnederlands?

Hoe Vlaams is uw Standaardnederlands?Taalprofessional of professioneel taalgebruiker en Vlaming? Wat beschouwt u als goed Nederlands? Hoe Vlaams is uw Standaardnederlands? Dat onderzoeken momenteel De Standaard, de Taalunie en Radio 1, in samenwerking met de KU Leuven. Werk mee aan dit onderzoek en doe de test. Het duurt niet langer dan acht minuten.

Lees meer...

VUB lanceert 'Multilingual Master'

VUB start met meertalige master taal- en letterkundeDe Vrije Universiteit Brussel (VUB) start met een meertalige masteropleiding Taal- en Letterkunde. De opleiding is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma en leidt tot een Engelstalig masterdiploma Taal- en Letterkunde: Master of Arts in Linguistics and Literary Studies.

Lees meer...

Hoe krijgen studenten beter grip op vakwoordenschat? (20/5, Brugge)

Forumdag over heldere vakinhoud en hoe studenten beter grip kunnen krijgen op het vakjargonHoe kunnen studenten in het hoger onderwijs beter grip krijgen op de professionele en wetenschappelijke woordenschat waarmee ze tijdens de les, in het cursusmateriaal en in examenopgaven te maken krijgen?

Over die vraag gaat de zesde editie van het 'Vlaams Forum Taalbeleid en Taalondersteuning' op dinsdag 20 mei 2014 in Brugge.

Lees meer...

Wie bepaalt wat correct of goed Nederlands is? (24/4, Gent)

Wat is correct Nederlands? Studieavond UGent 24/4/2014Wat is correct Nederlands? Wie bepaalt dat? En hoe breng je dat naar je leerlingen over?

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (VTC) van de Universiteit Gent organiseert op donderdag 24 april 2014 een studieavond over taalzorg en normering.

Lees meer...

De macht van de taal en de taal van de macht (conferentie)

VIOT 2014 over de macht van de taal en de taal van de machtVan dinsdag 16 tot donderdag 18 december 2014 wordt in Leuven de dertiende VIOT-conferentie gehouden. VIOT staat voor Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing en wil de belangen behartigen van taalbeheersers die werkzaam zijn aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten en zich bezighouden met onderzoek op het gebied van de taalbeheersing. Het thema van de conferentie in Leuven is 'De macht van de taal / De taal van de macht'.

Lees meer...

De regels van de Nederlandse spraakkunst (in perspectief)

De regels van de Nederlandse spraakkunst in perspectiefIs het nu leraars of leraren? Het Nederlands of het Nederlandse taalgebied? Hoe zit dat nu met hen en hun? En wat is het verschil tussen je wil en je wilt? Sommige regels van de Nederlandse spraakkunst blijken niet in overeenstemming te zijn met de praktijk van het taalgebruik. Verschillende bronnen en deskundigen spreken elkaar wel eens tegen. Hoe moeten we daarmee omgaan?

Op donderdag 24 april (hele dag) en donderdag 15 mei (halve dag) organiseert de KU Leuven - HUBrussel een spraakkunstopleiding die zich niet beperkt tot het opfrissen of overbrengen van de regels, maar ze ook in perspectief plaatst.

Lees meer...

Dag van de Wetenschap ook beetje dag van de taalwetenschap?

Dag van de Wetenschap ook een beetje dag van de taalwetenschap?Zondag 24 november is het in Vlaanderen de Dag van de Wetenschap. Wetenschap en technologie hebben een centrale plaats in het leven van iedere dag veroverd. Ook taalwetenschap en taaltechnologie. Toch zetten vorig jaar slechts 2 van de 250 activiteiten taalwetenschap en taaltechnologie in de schijnwerpers. Wij vroegen ons toen af of taalwetenschap en taaltechnologie misschien geen promotie bij het brede publiek meer nodig hebben. En dit jaar? Hoe zit het dit jaar? Is de Dag van de Wetenschap dit jaar ook een beetje de Dag van de Taalwetenschap? De Taalsector zocht het uit.

Lees meer...

Vandaag VRT-Taalunie Taaldag: Taal schept kansen

VRT-Taalunie-Taaldag 2013Werkt een taalbad echt? Hoe leg je het conflict in Syrië uit aan volwassenen die weinig Nederlands kennen? Hoe werkt gebarentaal? Is een dt-fout in een sollicitatiebrief catastrofaal? Kan een computer studenten 'academischer' leren schrijven?

Vanmiddag en vanavond houden de VRT en de Nederlandse Taalunie in Antwerpen hun jaarlijkse Taaldag. Het thema is dit jaar 'Taal schept kansen'. De hoofdbrok van deze Taaldag vormt de interactieve middag met 21 demonstraties, gesprekken, presentaties en workshops rondom de kansen en mogelijkheden van de Nederlandse taal voor individuen en maatschappelijke sectoren.

Lees meer...

Het Schoolvak Nederlands 2013

Het Schoolvak Nederlands 2013Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november vindt in Utrecht de 27ste editie plaats van de conferentie Onderwijs Nederlands (HSN-conferentie ofte Het Schoolvak Nederlands).

Lees meer...

Nieuwe reisgids voor taalliefhebbers

Nieuwe reisgids voor taalliefhebbersTaaljournalist Gaston Dorren heeft een nieuw werk uit. Over taal natuurlijk, en weer over reizen. Reizen door het Europese taallandschap ook weer. Maar geen boek deze keer. Een app en in het Engels: The Language Lover’s Guide to Europe. Een digitale niche-reisgids voor taalliefhebbers.

Lees meer...

ANBF-onderzoeksmarkt 2013 op 29/11 in Namen

ANBF-onderzoeksmarkt 2013 op 29/11 in NamenDe tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF (Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France) vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 november aan de Universiteit van Namen.

Lees meer...

'Weg met het wetenschappelijke artikel'

Weg met het wetenschappelijke artikelWeg met het wetenschappelijke artikel. Taalonderzoeker Marc van Oostendorp zet graag een pakkende titel boven zijn blogposts of columns. Op Neder-L, sinds mensenheugenis het beste elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek dat nog steeds beter wordt, schrijft hij: 'Op dit moment is het artikel de standaardmaat van wetenschappelijke output: hoeveel schrijf je er, hoe vaak worden ze gelezen en geciteerd, waar worden ze gepubliceerd - dat is hoe gemeten wordt hoe productief je bent. Maar eigenlijk gaat het er natuurlijk niet om hoeveel artikelen (inleiding, conclusie, besprekingen van alternatieve analyses in de literatuur) iemand produceert. Het gaat erom hoeveel kennis iemand bijdraagt aan de wetenschap.'

Lees meer...

'Vlaming is puristische reflex zo goed als kwijt'

Vlaming is puristische reflex zo goed als kwijtDe Vlaming is zijn puristische reflex zo goed als kwijt. Dat zegt de Leuvense taalonderzoekster Eline Zenner in een artikel van Wouter Verbeylen in de Campuskrant van 27 maart, naar aanleiding van haar doctoraatsverdediging.

Lees meer...

De toren van Babel in de actuele kunst (expo & lezing)

Expo over Babel in de Botanique in BrusselNog tot 21 april loopt in de Botanique in Brussel de tentoonstelling 'Babel'. De expositie toont 80 hedendaagse werken rond het thema van de toren van Babel. Op donderdag 11 april is er een lezing van filosoof en taalkundige Stefan Goltzberg.

Lees meer...

Corrector (vacature)

De Persgroep zoekt een corrector.

Lees meer...

Door de bril van de taal (Guy Deutscher, vertaald door Felix van de Laar): recensie

Door de bril van de taal (Guy Deutscher, vertaald door Felix van de Laar): recensieDoor de bril van de taal
Ondertitel: Hoe woorden de wereld kleuren
Auteur: Guy Deutscher
Nederlandse vertaling: Felix van de Laar
Uitgegeven bij Unieboek - Het Spectrum (2012)
ISBN (paperback): 978-900031131-6
Recensie: Luk Vanrespaille


Velen hebben de intuïtie dat de taal waarin ze zijn opgegroeid minder neutraal is dan pakweg hun haarkleur. Men gaat er vaak van uit dat taal iets weerspiegelt van de aard van zijn gebruikers en sommigen menen ook dat taal iets doet met hen en hun denken beïnvloedt.

Zo is wel eens geopperd dat de anglicaanse godsdienst er noodzakelijk moest komen, vanwege de grammatica van het Engels, die zich ergens halverwege het katholieke Frans en het protestantse Duits ophoudt. En keizer Karel beweerde Spaans te spreken tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen de mannen en Duits tegen zijn paard.

Lees meer...

Lat laag leggen voor taalonderwijs is grof sociaal onrecht

Lat laag leggen voor taalonderwijs is grof sociaal onrechtVerwaarlozing van taalonderwijs heeft naast een opvoedkundig ook een verstrekkend maatschappelijk belang. De school levert daardoor burgers af zonder weerwerk tegen de al of niet valse profeten 'die het goed kunnen zeggen'.

Dat zegt Mia Doornaert, expert internationale betrekkingen en columnist, in een opiniestuk in De Standaard naar aanleiding van een onderzoek naar algemene kennis bij studenten in de lerarenopleiding.

Lees meer...

Wat kan de constructiegrammatica betekenen voor de taaldidactiek?

Constructiegrammatica en taaldidactiek

Update 24/9/2013: Het programma is volledig en op onderstaande website te raadplegen. Inschrijven tot 31 oktober.

(24/12/2012) Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november 2013 wordt in Brussel aan de Université Saint-Louis de conferentie 'Constructionist Approaches to Language Pedagogy' (CALP2013) gehouden. Deze conferentie gaat in op de bijdrage die de constructiegrammatica aan de taaldidactiek kan leveren.

Lees meer...

UA biedt toekomstige studenten zelfstudiepakket academisch Nederlands

UA biedt toekomstige studenten zelfstudiepakket academisch NederlandsEen goede taalvaardigheid is een van de sleutels voor studiesucces in het hoger onderwijs. De Universiteit Antwerpen biedt toekomstige studenten een zelfstudiepakket academisch Nederlands aan.

Lees meer...

Zondag was het Dag van de Wetenschap. Waar bleef de taalwetenschap?

Zondag ook Dag van de Taalwetenschap?(26/11/2012) Vorige week zondag vond in Vlaanderen op 75 plaatsen de Dag van de Wetenschap plaats. Er waren meer dan 250 workshops, demo's, lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten, die lieten zien dat wetenschap en technologie een centrale plaats in het leven van iedere dag hebben veroverd. Met de Dag van de Wetenschap wilde de Vlaamse overheid ook aangeven dat wetenschap en technologie belangrijke troeven zijn voor de toekomst van Vlaanderen.

Slechts twee van de tweehonderdvijftig activiteiten zetten taalwetenschap en taaltechnologie in de schijnwerpers. Hebben taalwetenschap en taaltechnologie - en bij uitbreiding taalwerk en de hele taalsector - geen promotie bij het brede publiek meer nodig?

Lees meer...

De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taal

De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taalBij uitgeverij Meulenhoff (Amsterdam) verschijnt het boek 'De taalcanon: Alles wat je altijd al had willen weten over taal' onder redactie van Mathilde Jansen en Marianne Boogaard. Vijftig taalwetenschappers beantwoorden in dit boek de belangrijkste vragen over het verschijnsel taal.

Kun je je moedertaal ook vergeten? Leren alle kinderen hun moedertaal even snel? Verschilt een gebarentaal per land? Bestaat er een talenknobbel? Kun je een nieuwe taal bedenken? Is er ooit één oertaal geweest? Praten mannen en vrouwen verschillend? Hoe werkt spraakherkenning via de computer? Staan alle woorden in de Van Dale? Wat is eigenlijk het nut van grammatica? En kan de taalwetenschap levens redden?

'Iedereen heeft wel een mening over taal. Over het gebruik van hun hebben, over de taal van Cruijff, over sms-taal, over Engelse woorden in het Nederlands. Maar wat weten we eigenlijk van taal?' Ook de website taalcanon.nl is nu online.

Lees meer...

Taalkalenders bij de vleet

Taalkalenders bij de vleetIn de boekhandel liggen dezer dagen hele stapels taalkalenders. Twee taalkalenders vieren volgend jaar hun twintigste verjaardag, maar niet samen. Koopt u een taalkalender? Vindt u het een ideaal eindejaarscadeau? Welke ervaringen hebt u met taalkalenders?

Lees meer...

Standaardspreker Nederlands bestaat niet

Standaardspreker Nederlands bestaat nietMannen en vrouwen praten verschillend. Vrouwen hebben over het algemeen een betrokken spreekstijl, met relatief veel werkwoorden en veelvoorkomende woorden. Mannen praten daarentegen informatiever en gebruiken meer zelfstandige naamwoorden en unieke woorden. Dat is een van de conclusies die de Nijmeegse taalonderzoeker Karen Keune trekt op basis van een uitgebreide corpusstudie. Ze promoveerde gisteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bestaan mannentaal en vrouwenpraat dan toch?

Lees meer...

Door de bril van de taal

Door de bril van de taalBij uitgeverij Het Spectrum is het boek 'Door de bril van de taal' verschenen. Dit boek is de Nederlandse vertaling van 'Through The Language Glass', het nieuwste boek van taalonderzoeker Guy Deutscher. De vertaling is van de hand van Felix van de Laar.

De rol van de taal - van de moedertaal - roept vele vragen op. In hoeverre vertekent taal onze kijk op de wereld? En in hoeverre is de taal een spiegel voor onze culturele omgeving? Dit boek gaat over de verhoudingen en wisselwerkingen tussen taal en cultuur, natuur, waarnemen en denken.

Lees meer...

De manke usurpator: nieuw boek over Verkavelingsvlaams

De manke usurpator: Over VerkavelingsvlaamsBij uitgeverij Academia Press (Gent) verschijnt het boek 'De manke usurpator: Over Verkavelingsvlaams'. Waarom spreken zo veel Vlamingen Verkavelingsvlaams? Waar komt die usurpator vandaan? Waarom heet hij mank? Hoe verhoudt hij zich precies tot de dialecten en de standaardtaal? En zijn er eigenlijk wel goede redenen om hem zo hartgrondig te haten? De redactie van dit boek, dat voor een breed publiek toegankelijk is, is van Kevin Absillis, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof.

In 'De manke usurpator: Over Verkavelingsvlaams' zoeken taalkundigen, literatuurwetenschappers, onderwijsdeskundigen, taaladviseurs en andere specialisten uit binnen- en buitenland naar antwoorden. Dit boek bundelt de bijdragen aan een tweedaags congres over het Verkavelingsvlaams dat de redacteurs in oktober 2010 aan de Universiteit Antwerpen organiseerden.

Lees meer...

Standaardtaal is voor losers gelijk wij

Standaardtaal is voor lozers en ganetten gelijk ons!Wij, dat is de middenklasse in Vlaanderen. Economische positie: onzeker. Sociale status: onzeker. Aangewezen taalgebruik om hogerop te komen: standaardtaal, gemonitord Journaalnederlands. Gevolg: taalonzeker.

Zij, dat is de bovenklasse, de economische elite. Economische positie: verzekerd. Sociale status: verzekerd. Taalgebruik: tussentaal, spontaan Soapvlaams. Gevolg: 'Ma ge moet da allemaal nie zo serieus pakken, klap ne keer relaxt gelijk ekik.'

Wij, de gestreste losers onder het juk van de standaardtaal. Zij, bevrijd.

Ja ja, tussentaal is de ontspannen voertaal van het nieuwe rijke Vlaanderen. Dat bevestigt de Gentse taalonderzoeker Koen Plevoets in het derde nummer van de huidige jaargang van het tijdschrift Over taal.

Lees meer...

Herziene Advieslijst Taalbeschouwelijke Termen

Herziene Advieslijst Taalbeschouwelijke TermenIs het nu accent of klemtoon? Weglatingsteken of apostrof?
Het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) heeft een update gepubliceerd van de Advieslijst Taalbeschouwelijke Termen Nederlands. 'We hopen dat leraren talen van elkaar weten welke termen en begrippen zij met hun leerlingen gebruiken, en dat leraren vreemde talen vertrekken van wat de leerlingen bij Nederlands leren. Dat gebeurt bij voorkeur op basis van deze lijst.'

Lees meer...

Taaladvies.net: nieuwe oproep tot aanbesteding

Taaladvies.net: nieuwe oproep tot aanbesteding(29/6/2012) De Nederlandse Taalunie heeft in het Publicatieblad van de Europese Unie een aankondiging geplaatst voor een opdracht betreffende de inhoudelijke (taalkundige) ondersteuning van haar webservice Taaladvies.net. De Taalunie roept geïnteresseerde partijen op om deel te nemen aan de gunningsprocedure.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Man schiet niet in knie. Grappige taalmissers uit de media
 2. Themaloze taaldag Belgische Kring voor Linguïstiek: voor ieder wat wils
 3. Grammaticalisatie en degrammaticalisatie in het Nederlands
 4. Eerste ebooq is bundel taalcolumns van Lydia Rood
 5. 'Latijn citeren suggereert belezenheid, maar is meestal façadisme'
 6. Le Manger et le Dire (conferentie over het discours van de eetcultuur)
 7. Nieuw taalprogramma op Canvas
 8. Taalgebruik en online media (conferentie)
 9. Toegepaste taalkunde als bruggenbouwer in een geglobaliseerde wereld (studiedag)
 10. Lezingenreeks over nanosyntaxis
 11. Taalproblemen bij senioren (voordracht)
 12. Martine Tanghe wint LOFprijs voor de Nederlandse Taal
 13. Foutloos Nederlands voor tolken en vertalers (e-learning)
 14. Gewezen VRT-taalraadsman Eugène Berode overleden
 15. Distinctions in English Grammar
 16. Onderzoekscompetenties en/in taal: studieavond voor leraren moderne talen in het ASO
 17. Psycholinguistics in Flanders
 18. English in Europe Today
 19. Tijdschrift 'Over taal' bestaat 50 jaar
 20. Opleidingen taal- en letterkunde missen aansluiting bij beroepspraktijk
 21. Handbook of Pragmatics 2010
 22. Framing: van grammatica tot toepassing
 23. 'Iedereen kent Newton en Darwin, niemand Bopp en Panini.' (De Grote Taaldag)
 24. LOT Summer School 2011 in Leuven
 25. Across the Line of Speech and Writing Variation
 26. Discourse in Organizations (internationale workshop)
 27. CLIN 21 in Gent
 28. Het einde van de Nederlandse zin
 29. Why do we talk? (documentaire)
 30. Taal in het onderwijs. Van academicus tot zittenblijver (woordenboek)
 31. Taal als systeem en taal in gebruik
 32. Fostering Language Teaching Efficiency through Cognitive Linguistics
 33. Origineel oefenboek Academische taalvaardigheden
 34. 24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands
 35. Welke rol speelt taal bij sociale uitsluiting?
 36. Meldpunt Taal geopend
 37. (De toekomst van) grammatica in het secundair onderwijs
 38. The Sociolinguistics of Globalization (boek)
 39. Een op de drie Vlaamse leraren heeft stemklachten
 40. Colloquium over het Belgisch-Nederlands
 41. International Ibero-Romance Linguistics Conference (Leuven)
 42. Studiedagen over Verkavelingsvlaams
 43. The Syntax of Ellipsis: Evidence from Dutch Dialects (boek)
 44. Misschien dat de hoofdzin ontbreekt
 45. Alternatives to Cartography (boek)
 46. Funshoppen in het Nederlands
 47. Toegepaste taalwetenschap cognitief benaderd (studiedag)
 48. ACCO-prijs voor innovatief onderzoek toegepaste taalkunde
 49. Tien jaar Taaltelefoon
 50. Toegepaste taalkunde in een meertalige context: creativiteit en innovatie (studiedag)
 51. Conferentie over lexicale ontlening
 52. Linguistic Variation Yearbook 2008
 53. Ellips centraal op BCGL 4
 54. Kwart callcentermedewerkers heeft stemklachten
 55. Jongeren gaan anders om met Nederlands
 56. Hoe taal de mens maakte
 57. Goed gestemd!
 58. Standaardnederlands en Standaardafrikaans in beweging
 59. Master in de meertalige tekstanalyse
 60. Master in de meertalige tekstanalyse
 61. Production, Perception, Attitude: interdisciplinaire workshop over taalvariatie
 62. Commissie Soete stelt geïntegreerde faculteit toegepaste taalkunde en taal- en letterkunde voor
 63. Studiedag over de werkwoordstijden
 64. Vandenbroucke wil vervolmakingsopleiding Nederlands in volwassenenonderwijs
 65. Discourse in Organizations
 66. Mi jo, wat een sjikke prijzen!
 67. Information Structure (conferentie, Leuven)
 68. Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis
 69. De nieuwe Taalkalender van Onze Taal
 70. Kindertaalkalender
 71. Taalmysteries opgehel­derd?! (entertainment)
 72. Juridische taaltips
 73. Grammaticaonderwijs blijft een oud zeer
 74. Linguistic Variation Yearbook 2007
 75. Zeventiende Colloquium Neerlandicum
 76. Perspectieven op het genus in het Nederlands (colloquium)
 77. Names In The Economy III (symposium)
 78. Taalbeheersing, the next level
 79. Expressions of Posture and Motion in Germanic (conferentie)
 80. Een grammatica van het Eton
 81. Conferentie Het Schoolvak Nederlands (2008)
 82. Alle conferentiebundels 'Het Schoolvak Neder­lands' op internet
 83. Conferentie over de Peiling Ne­derlands in het basison­derwijs
 84. Alle Onze Taal Taalkalenders 1994-2007 op cd-rom
 85. Mensentaal (nieuw boek)
 86. A Cross-linguistic Reflection on Verb Typologies (conferentie)
 87. Internationale conferentie over Bantoetalen (Tervuren)
 88. The Semantics of Generics in Dutch and Related Languages
 89. Het einde van de standaardtaal (boek)
 90. Vlaming spreekt trager dan Nederlander.
 91. Cognitive Approaches to Pedagogical Grammar
 92. International Conference on Discourse and Grammar (Gent)
 93. Misverstanden over jongens- en meisjestaal
 94. Taalunie Scriptieprijs
 95. Linguistique des valeurs : programmes de linguisti­que néo-saussurienne
 96. La scalarité dans tous ses aspects
 97. Treedt stichtereffect ook op bij nieuwe talen?
 98. Nieuw tijdschrift over biolinguïstiek
 99. Liever een date dan een afspraakje
 100. Nieuwe benaderingen in de tekstlinguïstiek (congres)
 101. Over de snelheid waarmee onregelmatige werkwoorden regelmatig worden
 102. Programma LOT Winter School compleet
 103. Glottopedia, nieuwe wiki voor taalkundigen
 104. A Germanic Sandwich (workshop)
 105. Onderzoeksmarkt in Roubaix
 106. De neerlandicus toen, nu en straks
 107. Dag van de Nederlandse Zinsbouw in Leiden
 108. Berlitz opent 17de talen­centrum in Nijvel
 109. Conferentie over talenonderwijs in Vlaanderen
 110. Moest ik van u zijn, …
 111. Rethinking the Coordinate-Subordinate Dichotomy
 112. New Reflections on Grammaticalization 4
 113. Conferentie contrastieve taalkunde in Leuven
 114. Between Discourse and Grammar
 115. Tabudag
 116. Alternatives to Carto­graphy (conferentie)
 117. "Leraar moet goed Nederlands spreken"
 118. Voor wie haar soms geweld aandoet
 119. Computertaalkunde in Nederland, België en daarbuiten
 120. Homo loquens en homo scribens
 121. De psycholinguïstiek in Vlaanderen
 122. De ondraaglijke lichtheid van het voorzetsel
 123. Theory and Typology of Proper Names
 124. Conferentie cognitieve linguïstiek in Rijsel
 125. AILA-conferentie volgend jaar in Essen (D)
 126. Grammaticale camouflage in het Surinaams Neder­lands
 127. Handbook of Pragmatics
 128. Modale uitdrukkingen in het Nederlands (boek)
 129. LOT Summer School komt naar Leuven
 130. Cognitieve Linguïstiekdag
 131. Speaker commitment
 132. Workshop Romaanse leenfonologie
 133. Meer gelijke kansen dank­zij centrale taaltoetsen?
 134. Cognitive Linguistics: Ba­sic Readings
 135. De Debatwijzer
 136. Makkelijker Nederlands le­ren met goede beheersing moedertaal: proefprojec­ten in Gent
 137. Twee taalkalenders
 138. De flexibele plattegrond van de taal
 139. Bent u een goed verstaan­der?
 140. La phonologie du japonais
 141. Experimentele onder­zoeksmethoden
 142. Taalverandering in Europa is eenwordingsproces
 143. Varieties of voice
 144. Het adjectief
 145. ConSOLE XV in Brussel
 146. Een nieuwe generatie toegepaste taalkundigen
 147. Taalsudoku
 148. Hoe mijn vader zijn woor­den terugvond
 149. Het ontstaan en de evolu­tie van taal
 150. Het Schoolvak Nederlands in Gent (2006)

Aanvullende gegevens