Opleidingen taal- en letterkunde missen aansluiting bij beroepspraktijk

Opleidingen taal- en letterkunde missen aansluiting bij beroepspraktijkDe professionele gerichtheid van de Vlaamse universitaire opleidingen taal- en letterkunde is een zwak punt. De programma's bieden weinig aansluiting bij de actuele beroepspraktijk. De inbreng vanuit het beroepenveld blijft in de meeste opleidingen miniem. Er is weinig of geen structureel overleg met alumni. Het aantal stagemogelijkheden is dun gezaaid. Dat (en nog veel meer) staat te lezen in het visitatierapport taal- en letterkunde, het verslag van de externe doorlichting waaraan de Vlaamse universitaire opleidingen in het domein van de taal- en letterkunde vorig jaar werden onderworpen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens