Grammaticale camouflage in het Surinaams Neder­lands


Dat Surinaams Nederlands niet hetzelfde is als het Nederlands in Nederland of Vlaanderen, is logisch. Suriname ligt in Zuid-Amerika aan de andere kant van de wereld en het Nederlands staat daar al driehonderd jaar lang in contact met andere talen dan de talen waarmee het Nederlands in Europa contact heeft. Het Nederlands is - sedert 1667 - de officiële taal van Suriname en de lingua franca van het onderwijs en het bestuur. In andere delen van het openbaar leven is een andere taal de lingua franca, nl. het Sranan (of Sranantongo). Het Sranan is een creolentaal met sporen van (vooral) Engels, Nederlands en ook Spaans, Portugees en Afrikaanse talen. Het blijkt dat het contact met het Sranan een wezenlijke invloed heeft uitgeoefend op het Surinaams Nederlands.

Lees meer...

Aanvullende gegevens