Keukenlatijn

(27/4/2005) De Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (ASG) is een 'studiegenootschap voor de voedingsgeschiedenis, streekgastronomie & toerisme.' Ze stelt zich onder meer tot doel het culinair erfgoed te bestuderen, te bewaren en te promoten. Dat werk gebeurt in commissies. Zo is er een onderzoeks- en kwaliteitscommissie, een vormings- en praktijkcommissie en ook een taalcommissie. Deze taalcommissie wil 'de algemene en streekgebonden gastronomische vaktaal in eer herstellen'. Concreet wil de taalcommissie bijvoorbeeld bestaande Nederlandse benamingen voor Franse culinaire termen beter bekend maken en voorstellen formuleren voor nieuwe Nederlandse termen. Het blijkt dat niet alleen de hotelscholen, maar ook de horeca en de consumenten naar een verantwoorde keukenterminologie vragen. De leden van de taalcommissie komen tweemaandelijks bijeen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens