Vertaaldiensten voor inburgering en integratie (aanbesteding)

De Vlaamse overheid wil een raamovereenkomst sluiten met een leverancier van vertalingen in het kader van het inburgerings- en integratiebeleid.

Lees meer...

Aanvullende gegevens