Kan het leren van een vreemde taal te voorkomen dementie?

Dementie, inWe horen vaak dat het leren van een vreemde taal het begin van dementie kan voorkomen of op zijn minst uitstellen. Laten we dus eens kijken wat er precies is aan deze uitspraak, aldus Richard Roberts en Roger Kreuz, co-auteurs van het boek "vloeiend maken: Hoe cognitieve wetenschap kan helpen volwassenen leren van een vreemde taal Hoe cognitieve wetenschap kan helpen volwassenen leren een vreemde taal) en de nieuw gepubliceerde boek "Changing Minds: Hoe veroudering van invloed op de taal en hoe de taal beïnvloedt veroudering Hoe veroudering beïnvloedt taal en hoe taal beïnvloedt veroudering).

Eerste, dementie verwijst naar het verlies van cognitieve vermogens en we identificeren over 100 soorten verschillende ziekten die zich manifesteren met aandoeningen van hersenfuncties zoals denken, oriëntatie, geheugen en taal. De ziekte van Alzheimer is de meest bekende en meest voorkomende vorm van dementie. Op dit moment zijn we niet bekend met de oorzaken van deze ziekte en als gevolg daarvan zijn er geen bewezen maatregelen die mensen kunnen nemen om het te voorkomen.

Echter, sommige deskundigen denken dat het leren van een vreemde taal kan helpen vertragen het begin van dementie.

Lees meer...

32e internationale conferentie over de verwerving van vreemde talen en tweede talen, 14-16 mei 2020

ICSFLA conferentie 2020Van 14 tot 16 mei 2020 vindt de 32ste internationale conferentie over buitenlandse en tweede taalverwerving (ICFSLA) plaats in Szczyrk, Polen, georganiseerd door het Institute of Foreign Language en Second Language Acquisition (ICFSLA), georganiseerd door het Institute of Taalkunde van de Universiteit van Silezië.

Het thema van de conferentie, nu in zijn 32ste editie, zal zijn "verhalen van successen en mislukkingen: Stories of docenten en studenten van vreemde talen" en zal in het bijzonder focussen op (persoonlijke) narratieven als een instrument niet alleen van uitdrukking subjectieve waarnemingen en ervaringen, maar ook als middel om interessante inzichten te analyseren in successen en mislukkingen in vreemde talen.

Lees meer...

Onderwerpen in toegepaste taalkunde conferentie

Opole Gent (België), Giorgio Vassallo - hoe ga je om met leermoeilijkheden zoals ontwikkelings dyslexie die leren van vreemde talen kunnen belemmeren? Wat zijn andere factoren binnen de leerling die invloed op de effectiviteit van het leerproces hebben kunnen?

Lees meer...

85 winnaars van Europees Talenlabel in één bundel

85 winnaars Europees Talenlabel in 1 bundelIn 1998 lanceerde de Europese Commissie ELIT, het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs of kort het Europees Talenlabel. ELIT is sindsdien een jaarlijkse wedstrijd die innovatieve initiatieven op het vlak van het leren van talen bekroont. De Commissie publiceert nu een bundel met 85 geselecteerde ELIT-winnaars, waaronder diverse Belgische innovatieve projecten. "The European Language Label Initiative - A success story".

Lees meer...

Taalzomer van Roeland in de running voor Gastvrije Award

Taalzomer van vzw Roeland in de running voor Gastvrije AwardDe Gentse vzw Roeland is met haar project Taalzomer opnieuw serieus in de running voor een prijs: de Gastvrije Award 2014. U kunt nog stemmen voor dit taalproject, dat in maart van dit jaar al een tweede plaats op de Language Industry Awards (LIA's) behaalde in de categorie 'Beste taalproject 2013'.

Lees meer...

Congres "Vreemde-talendidactiek" (16/10, Diepenbeek)

Congres Vreemdetalendidactiek, 16 oktober 2014 DiepenbeekOp donderdag 16 oktober 2014 wordt in Diepenbeek (Universiteit Hasselt) het congres "Vreemde-talendidactiek" gehouden. Dit congres - de opvolger van de Journée du professeur de FLE - biedt een reeks ateliers over de didactiek van het Frans én andere vreemde talen, en een informatiemarkt.

Lees meer...

Taakgericht taalonderwijs (conferentie)

International Conference on Task-Based Language Teaching, 16-18 september 2015 LeuvenVan 16 tot 18 september 2015 wordt in Leuven de zesde editie van de internationale conferentie over taakgericht taalonderwijs gehouden (International Conference on Task-Based Language Teaching - TBLT 2015). Het conferentiethema luidt: 'Tasks for Real'.

Lees meer...

Facets of Vocabulary Learning (symposium)

Facets of Vocabulary Learning (symposium)Op dinsdag 9 september 2014 organiseert de Gentse onderzoeksgroep GOLLD (Ghent On Language Learning and Didactics) een namiddagsymposium over (enkele facetten van) het leren van woordenschat.

Lees meer...

Je vak in een vreemde taal

Je vak in een vreemde taalBij uitgeverij Acco (Leuven) is het boek 'Je vak in een vreemde taal' uitgegeven. De ondertitel luidt: 'Wegwijzer voor de CLIL-onderwijspraktijk' en het boek is van de hand van Lies Strobbe, Lies Sercu en Johan Strobbe.

'Je vak in een vreemde taal' wil een leidraad zijn voor scholen en leerkrachten die vanaf september schoolvakken in een vreemde taal (CLIL of Content-and- Language Integrated Learning) willen aanbieden.

Lees meer...

TPR Storytelling wil ook netwerken in België

TPR Storytelling wil ook netwerken in BelgiëDe Nederlandse Stichting tprs Platform organiseert in Nederland met enige regelmaat netwerkbijeenkomsten over TPR Storytelling. TPRS staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Het basisprincipe van TPRS is dat de docent aan de lerende non-stop betekenisvolle input aanbiedt die voor de lerende persoonlijk interessant (lees: gepersonaliseerd) en begrijpbaar dient te zijn. En de beste manier om dat principe in de praktijk te brengen is volgens TPRS door (mini)verhalen te vertellen - of beter te vragen; de S in TPRS staat weliswaar voor storytelling, maar de verhalen worden in feite niet verteld maar 'gevraagd'. De docent schept samen met de leerlingen verhalen met behulp van speciale vragentechnieken.

De netwerkbijeenkomsten die tprs Platform organiseert, vinden tot nu toe steeds in Utrecht plaats. Alike Last: 'Als er voldoende geïnteresseerden zijn in België, dan verzorgt het platform ook graag een eerste Belgische TPRS-netwerkbijeenkomst. Het tprs Platform werkt daartoe graag samen met mogelijk geïnteresseerde organisaties.'

Lees meer...

Je vak in een vreemde taal? (symposium)

Studiedag over CLIL-onderwijsBiologie in het Engels? Media in het Frans? Filosofie in het Duits? Voor Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet is dat een mogelijke onderwijsvorm in het secundair onderwijs, vanaf 2014. Voor maximum een vijfde van de zogenoemde zaakvakken wel te verstaan. Deze onderwijsvorm heet CLIL: Content and Language Integrated Learning. CLIL en immersie komen steeds vaker in de media aan bod. In Wallonië zijn ze al jaren een begrip.

Het Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing (Lucon, het vroegere Vliebergh-Senciecentrum) organiseert op woensdag 15 mei een symposium over CLIL-onderwijs onder de titel 'Je vak in een vreemde taal? Wegwijzers voor de onderwijspraktijk.' Inderdaad, CLIL komt eraan.

Lees meer...

Dyslexie en de didactiek van vreemde talen (studiedag)

ANBF-studiedag over dyslexie en NVTDyslexie doet veel vragen rijzen. Hoe ga je daar als docent Nederlands als vreemde taal mee om? Daarover gaat de didactiekdag die de ANBF op woensdag 29 mei in Brussel organiseert.

Lees meer...

Nederland enthousiast over vroeg en intensief vreemdetalenonderwijs

Nederland enthousiast over vroeg vreemdetalenonderwijsIn Nederland groeit het vroeg vreemdetalenonderwijs explosief. In 2007 boden 127 Nederlandse basisscholen vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aan. Eind 2011 was het aantal scholen gestegen tot 658. Nu blijkt uit een evaluatieonderzoek naar de ervaring van scholen die intensieve vormen van vreemdetalenonderwijs hebben ingevoerd dat vrijwel iedereen daarover enthousiast is. Ook de kinderen zijn volgens het rapport zichtbaar enthousiast.

Lees meer...

Talen, mobiliteit en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt & Europees Talenlabel

Talen, mobiliteit en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt & Europees TalenlabelHet Franstalige Agentschap voor levenslang leren (AEF Europe - Agence pour l'Education et la Formation tout au long de la vie) organiseert op donderdag 11 oktober in Brussel een conferentie over het thema talen, mobiliteit en inzetbaarheid op de Europese arbeidsmarkt en de bijdrage die het Europees Talenlabel kan leveren: 'Label européen des langues - Langues, mobilité et employabilité'. Het Europees Talenlabel is een kwaliteitslabel dat innoverende projecten voor taalonderwijs en talen leren bekroont. Het wordt om de twee jaar uitgereikt.

Lees meer...

Creativity in Language Learning (conferentie, Brussel)

Creativity in Language Learning (conferentie, Brussel)Op donderdag 15 en vrijdag 16 november vindt in Brussel een internationale conferentie over 'Creativity in Language Learning' plaats. Wie een paper wil presenteren, kan zich nog tot 20 september aanmelden.

Lees meer...

Mooi potentieel voor taalopleidingen die alleen gericht zijn op passieve kennis?

Mooi potentieel voor taalopleidingen die alleen gericht zijn op passieve kennis?Internationale bedrijven zouden veel tijd en geld kunnen uitsparen met taalopleidingen die alleen gericht zijn op passieve kennis: bv. cursussen luistervaardigheid Duits of leesvaardigheid Frans. Dat zeggen vijf Utrechtse studenten in een reportage over luistertaal en intercomprehensie die ze voor het zomernummer van Taalschrift, het e-tijdschrift over taal en taalbeleid van de Taalunie, hebben gemaakt. Is er een markt voor zulke opleidingen?

Lees meer...

Jonge nieuwkomers leren taal al spelend bij vzw Roeland

Jonge nieuwkomers leren taal al spelendEen ploeg van het tv-journaal van de VRT kwam gisteren bij vzw Roeland in Gent een kijkje nemen op een taalkamp voor anderstalige jonge nieuwkomers en maakte een minireportage over het bezoek van de kinderen aan de stadsbibliotheek.

Lees meer...

Storytelling voor het talenonderwijs. Wat is TPRS en wanneer komt het naar België?

Storytelling voor het talenonderwijs. Wat is TPRS en wanneer komt het naar België?Bij de Nederlandse uitgeverij Arcos Publishers is het boek 'Storytelling voor het talenonderwijs' verschenen. Dit boek is de vertaling van 'Fluency through TPR Storytelling', het basishandboek over TPRS van Blaine Ray en Contee Seely, zeg maar de 'TPRS-bijbel'. TPRS staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Maar wat is TPRS eigenlijk? En wanneer komt TPRS naar Vlaanderen en België?

Lees meer...

Alaboemsasa: taalstimulering Nederlands voor meertalige kinderen in de vrije tijd

Alaboemsasa: taalstimulering Nederlands voor meertalige kinderen in de vrije tijdHet Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven en het productiehuis Motionmakers (Vilvoorde) hebben een vormingspakket ontwikkeld dat begeleiders van meertalige kinderen (in jeugdbeweging, speelpleinwerking, buitenschoolse opvang, enz.) moet helpen om het gebruik van het Nederlands in de vrije tijd te stimuleren. Het pakket heet Alaboemsasa en is ontwikkeld in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand.

Lees meer...

Grammatica leren op het ERK-niveau dat bij je past: een primeur van … Van Dale

Grammatica leren op het ERK-niveau dat bij je past: een primeur van … Van DaleVroeger was Van Dale een woordenboekenmaker. Twijfel over een woord? De ‘Dikke’ gaf altijd uitsluitsel. Trouwe steun en toeverlaat van menig taalprofessional. Maar vandaag is uw trouwe steun en toeverlaat misschien ook uw concurrent. Van Dale is immers ook een vertaalbureau. En een aanbieder van taalopleidingen. En een uitgever van taalhandboeken. En nu ook van grammatica’s.

En niet alleen van Nederlandse grammatica’s overigens. Van Dale lanceert een reeks van zes grammatica’s, zes talen tegelijk.

Maar de echte primeur is volgens ons dat Van Dale – in een en hetzelfde boek - de beschrijving van de grammaticaregels aanpast aan de verschillende taalniveaus van het Europees Referentiekader (ERK). Ook de voorbeeldzinnen zijn aangepast aan het ERK-niveau. De filosofie? Je moet grammatica kunnen bestuderen op het niveau dat bij je past.

Lees meer...

Taalcarrousel Roemeens-Nederlands

Nog tot juni volgend jaar organiseert de Antwerpse vzw Miorita samen met Vormingplus en Stad Antwerpen tweewekelijks op zondagmiddag de 'Taalcarrousel Roemeens-Nederlands', een praatcafé waar Nederlandstaligen en Roemenen elkaars taal beter leren spreken; eerst een uurtje in het Nederlands en daarna een uurtje in het Roemeens.

Lees meer...

Animatiecentrum voor Talen failliet

Animatiecentrum voor Talen faillietDe rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft de gerechtelijke ontbinding uitgesproken van het Animatiecentrum voor Talen vzw / Centre d'Animation en Langues asbl.

Lees meer...

Taalcarrousel Pools-Nederlands

Nog tot juni volgend jaar organiseert de Antwerpse vzw Viva Pol samen met Vormingplus en Stad Antwerpen tweewekelijks op zaterdagavond de 'Taalcarrousel Pools-Nederlands', een praatcafé waar Nederlandstaligen en Polen elkaars taal beter leren spreken; eerst een uurtje in het Nederlands en daarna een uurtje in het Pools.

Lees meer...

Ben je zeker? 14 stellingen en gewoontes over taaldidactiek in vraag gesteld

Ben je zeker? 14 stellingen en gewoontes over taaldidactiek in vraag gesteldHeeft het zin om kennis van grammaticaregels te toetsen? Presenteer je woordenschat best in thematische sets? Doe je er goed aan je leerlingen te waarschuwen voor valse vrienden en andere verwarrende gevallen? Hoe reageer je best op fouten? Waartoe dient luidop lezen? Wat is een goede taalvaardigheidstoets?

Bij uitgeverij Acco (Leuven) is het boek 'Ben je zeker?' van de hand van Frank Boers verschenen. In dit boek stelt Frank Boers veertien stellingen en gewoontes in het vreemdetalenonderwijs in vraag. De auteur pleit voor een beter geïnformeerde en doordachte taaldidactiek, geënt op wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer...

Vind een Taalvriend via taalmix.be

Vind een Taalvriend via taalmix.beVia de website taalmix.be kan je een Taalvriend vinden. Een Taalvriend is iemand uit jouw streek, die jouw interesses deelt, maar een andere taal spreekt. Taalvrienden kunnen elkaar contacteren en elkaar ontmoeten om op een aangename manier hun talenkennis te verbeteren. Taalmix is een nieuw project van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen, naar het concept 'Patati Patata' van het Brussels Huis van het Nederlands.

Lees meer...

We moeten minder woorden aanleren maar dat wel grondiger doen

We moeten minder woorden aanleren maar dat wel grondiger doenMinder (Engelse of Franse) woorden aanleren, maar dat wel grondiger doen. Dat is het advies van taalpsycholoog Marc Brysbaert van de Universiteit Gent voor het (vreemde)taalonderwijs. Hij zegt dat in een reportage van Ludo Permentier in het nieuwste nummer van Taalschrift, het elektronische maandblad van De Nederlandse Taalunie over taal en taalbeleid. 'Waarom moet je álle onregelmatige werkwoorden uit je hoofd leren voor Frans of Engels, als er maar twintig in echte gesprekken voorkomen?'

Lees meer...

Bij wijze van spreken (nieuw kaartspel)

Bij wijze van spreken (nieuw kaartspel)Hoe zeg je 'Het regent oude wijven' in het Frans? En in het Engels? Het Animatiecentrum voor talen (Brussel) heeft een nieuw kaartspel uit waarmee je zulke uitdrukkingen spelenderwijs kunt oefenen.

Lees meer...

Euregionaal talenproject LinguaCluster voorgesteld

Euregionaal talenproject LinguaCluster voorgesteldOp vrijdag 3 december werd in Genk het euregionaal project LinguaCluster voorgesteld. LinguaCluster is een grensoverschrijdend talenproject in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project bundelt klasuitwisselingen, bedrijfsstages, taalprikkelende buitenschoolse activiteiten, arbeidsgerichte taalopleidingen en een innovatief e-learningplatform.

Lees meer...

Taalkwartet Duits

Taalkwartet DuitsDe Taalkwartetten van de Nederlandse uitgeverij Scala (Groningen) zijn uitgebreid met een taalkwartet Duits. De serie bestaat nu uit Engelse, Franse, Spaanse, Italiaanse en Duitse taalkwartetten.

Lees meer...

Hoe u talen kunt leren

Hoe u talen kunt lerenDe Europese Commissie heeft een brochure gepubliceerd die wil laten zien wat talen leren kan betekenen, hoe talen leren leuk en uitdagend kan zijn, hoe je je taalvaardigheden kunt verbeteren en wat de EU doet om het leren van talen te stimuleren. 'Hoe u talen kunt leren' is de titel van de brochure.

Lees meer...

Nederlandse kinderen leren steeds vroeger vreemde taal

Het aantal Nederlandse basisscholen dat vroeg vreemdetalenonderwijs aanbiedt, is vorig jaar met 70 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de in totaal 174 basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbieden, wordt voornamelijk Engels geleerd. Zeventien scholen bieden daarnaast Duits of Frans aan. Er doen ook acht scholen mee aan een proefproject 'Spaans op de basisschool'.

Lees meer...

Dynamisch ludiek leren

Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert op woensdag 28 oktober een studiedag over dynamisch ludiek leren. Deze studiedag biedt inzicht in de voordelen van spelend leren voor het inslijpen van leerstof en reikt een uitgebreid arsenaal aan taal- en communicatiespelletjes aan.

Lees meer...

Task-Based Language Teaching (A Reader)

Bij uitgeverij John Benjamins (Amsterdam) is 'Task-Based Language Teaching' verschenen, een reader met 20 artikels in herdruk die laten zien hoe taakgebaseerd taalonderwijs (task-based language teaching / TBLT) de voorbije twee decennia is ontstaan en geëvolueerd. De redactie is van Kris Van den Branden, Martin Bygate en John Norris.

Lees meer...

Talen op een kier

Op maandag 11 mei organiseert vzw Foyer (Brussel) een symposium over talensensibilisering voor het basisonderwijs. De titel luidt: 'Talen op een kier'. Onze maatschappij wordt elke dag rijker aan talen en culturen. Hoe bereiden we jonge kinderen voor op deze meertalige en multiculturele wereld?

Lees meer...

Taste the Language krijgt felicitaties van de jury

Taste the Language krijgt felicitaties van de juryDe Europese Commissie heeft met een score van 4 op 5, zijnde 80 procent, het eindverslag goedgekeurd van het project Taste the Language. Taste the Language was een Linguaproject in het kader van het Europese Socratesprogramma van de Europese Commissie. Het project liep van 2005 tot 2007 en had als doel het leren van Europese talen te promoten door proefsessies met eten en drinken ('Taster Sessions'). Francis Note van de Lessius Hogeschool was de coördinator van het project waarbij nog acht andere Europese partners waren betrokken.

Lees meer...

Taal- en voetbaltraining bij RJ Wavre

De Waals-Brabantse voetbalclub Racing Jet de Wavre organiseert vanaf 16 februari elke maandagavond voetbaltrainingen in het Nederlands en, zodra er belangstelling voor zal blijken, binnenkort allicht ook in het Engels.

Lees meer...

Ambassadeursdag voor taalleerkrachten

Op maandag 26 januari vindt in Brussel de tweede editie plaats van de Ambassadeursdag. De Ambassadeursdag is een uitwisselingsdag voor leerkrachten Nederlands in het Franstalig secundair onderwijs en leerkrachten Frans in het Nederlandstalig secundair onderwijs.

Lees meer...

Symposium over Europees Referentiekader voor talen

Symposium over Europees Referentiekader voor talenOp donderdag 5 februari heeft in Antwerpen een symposium plaats over het Europees Referentiekader voor talen (ERK). Het symposium wil het referentiekader een betere bekendheid geven in Vlaanderen. Er staan lezingen en workshops op het programma. Het programma is op onderstaande website te raadplegen.

Lees meer...

FC Asse-Zellik scoort met voetbalwoordenboekje

VoetbalwoordenboekDe Vlaams-Brabantse voetbalclub FC Asse-Zellik publiceert een voetbalwoordenboekje waarvan inmiddels al 7500 exemplaren zijn verkocht. De club maakte het woordenboekje vorig jaar opdat het groeiend aantal anderstalige (vooral Franstalige) voetballertjes de trainingen in het Nederlands zou kunnen volgen. Intussen is over het boekje een samenwerking tot stand gekomen met vzw de Rand. Vzw de Rand is een vereniging die het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel wil ondersteunen. Maar het succes van het boekje reikt verder. RSC Anderlecht bestelde onmiddellijk 2000 exemplaren.

Lees meer...

Mijn kind leert een andere taal

Mijn kind leert een andere taal.Bij de uitgeverijen Lannoo (Tielt) en Van In (Lier) is in co-uitgave het boek 'Mijn kind leert een andere taal' verschenen. Het boek is van de hand van Wilfried Decoo. "Kinderen leren gemakkelijk een vreemde taal, zo beweren velen. Maar is dat ook zo? Dit boek beschrijft waar kinderen tegenaan lopen als ze een andere taal leren en hoe je ze hier als ouder mee kunt helpen.

Lees meer...

Conferentie over het leren van bedreigde talen

Conferentie over het leren van bedreigde talenVan woensdag 24 tot zaterdag 27 september heeft in het Friese Leeuwarden (NL) de twaalfde editie plaats van de conferentie van de Foundation for Endangered Languages (FEL). De conferentie gaat over het leren en het onderwijs van bedreigde talen. Er worden op aarde naar schatting nog 6000 verschillende talen gesproken. De meeste daarvan zijn met uitsterven bedreigd. Experts voorspellen dat er over honderd jaar in het beste geval nog 3000 talen zullen zijn, in het slechtste geval nog 600.

Lees meer...

My Word Coach: woordenschat verrijken met Nintendo

Sinds vorige week ligt My Word Coach in de winkel: een nieuwe Nintendo-game waarmee anderstaligen Nederlands kunnen leren en Nederlandstaligen hun woordenschat kunnen uitbreiden.

Lees meer...

Ambassadeursdag voor taalleerkrachten

Het Animatiecentrum voor Talen / Centre d'Animation en Langues (Brussel) organiseerde afgelopen weekend in Brussel het 31ste Talenfeest, een multiculturele fiesta met 50 meertalige workshops waaraan enkele duizenden scholieren (vrijdag) en leerlingen (maandag) uit heel België hebben deelgenomen. Een nieuwigheid was zaterdag de Ambassadeursdag voor leerkrachten Frans, Duits en Nederlands.

Lees meer...

Cognitive Linguistic Approaches to Teaching Vocabulary and Phraseology

Cognitive Linguistic Approaches to Teaching Vocabulary and PhraseologyBij de Duitse uitgeverij Mouton de Gruyter is het boek 'Cognitive Linguistic Approaches to Teaching Vocabulary and Phraseology' verschenen. De redactie is van Frank Boers en Seth Lindstromberg. De bijdragen in dit boek laten zien dat het leren van woorden en meerwoordcombinaties in een vreemde taal gemakkelijker wordt als de betekenis ervan niet als willekeurig wordt voorgesteld, maar gemotiveerd wordt door bv. een mentaal beeld, een klank- of gevoelsassociatie, een cultuuraspect, etymologie enz.

Lees meer...

Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching

Phraseology in Foreign Language Learning and TeachingBij de Nederlandse academische uitgeverij John Benjamins is het boek 'Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching' verschenen. De redactie is van Fanny Meunier en Sylviane Granger, die allebei verbonden zijn aan het Centre for English Corpus Linguistics (CECL) aan de Université catholique de Louvain-la-Neuve (UCL). De bijdragen in dit boek bespreken de rol en betekenis van de fraseologie in de vreemdetalendidactiek en de tweede- en vreemdetaalverwerving.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Festival des Langues in Rijsel
 2. Taakgestuurd vreemdeta­lenonderwijs en Web 2.0
 3. Tasks In Action: taakgericht taalonderwijs in de praktijk
 4. Elke dag in het taalbad (immersiescholen in Franstalig België)
 5. Contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans
 6. Contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans
 7. Nieuwe conversatietafels in Brussel
 8. Animatiecentrum voor ta­len viert 30ste verjaardag met 30% korting op actua­press en Mag&Flash
 9. Europeestaalportfolio.nl krijgt accreditatie
 10. Studiedag Europees Referentiekader voor Talen (ERK)
 11. Colloquium taal en stad
 12. Dertigste Talenfeest groot succes
 13. Gesprekken voeren in vijf talen
 14. Vreemde talen leren – hoe jonger hoe liever
 15. Taal- en circusvakantie
 16. Taal- en zeilvakantie
 17. Geaccrediteerde vertaling Europees Referentiekader
 18. Taalvakantie in Marokko
 19. Complexiteit, vlotheid en accuraatheid in gebruik, verwerving en didactiek van de tweede taal
 20. Ontwerp een taalspel
 21. Zomeracademie over leerdercorpora
 22. Taal en communicatie tij­dens de Vlaamse Weten­schapsweek
 23. Ontwerp en realiseer je ei­gen taalspel
 24. Proeven van taal / Taste the Language
 25. Trialoog: uitwisseling van hogeschoolstudenten tus­sen de Gemeenschappen
 26. Nederlanders overschatten vreemdetalenkennis
 27. De begrijpbaarheid van nauw verwante talen
 28. Pleidooi voor vroeg meer­talig onderwijs
 29. UA-Taaldag: lezingen, werkwinkels en infomarkt
 30. EuroSLA 16
 31. Trends in taalreizen
 32. Taalbad voor jonge nieuwkomertjes
 33. Jong-leren met talen
 34. Nieuw Samenwerkingsverband voor de invulling van de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen
 35. Van kiwi-cowboys en trail­blazers
 36. Taal & circus
 37. Intercomprehensie: een utopie?
 38. Nieuw cursusaanbod BIS
 39. Doorfluisteren
 40. Mis de talentrein niet
 41. Intercomprehensie tussen Germaanse talen
 42. Uw talenpaspoort alstu­blieft!
 43. Expolingua
 44. Europass-Language Port­folio
 45. Aankondiging van opdracht: vreemde talen in school­onderwijs en meertaligheid
 46. Nieuwsbrieven Intertaal
 47. Taalverwervingsproducten met Lingua-geld
 48. Taal verwerven op vakan­tie
 49. Europese publicaties mo­derne talen
 50. Attitudes bij vreemdetaal­verwerving

Aanvullende gegevens